Không dễ "vận động hành lang" khi xây dựng chính sách

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời câu hỏi của báo giới sau khi bế mạc kỳ họp thứ tám của Quốc hội.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời câu hỏi của báo giới sau khi bế mạc kỳ họp thứ tám của Quốc hội.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời câu hỏi của báo giới sau khi bế mạc kỳ họp thứ tám của Quốc hội.
Lên top