Không để sót, lọt đối tượng được hỗ trợ thủy lợi phí

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (Ảnh: QH)
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (Ảnh: QH)
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (Ảnh: QH)