Không để nhập cảnh, vượt biên trái phép gây lây nhiễm COVID trong cộng đồng

Điện của Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh LDO
Điện của Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh LDO
Điện của Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh LDO
Lên top