Không để người yếu kém về năng lực, đạo đức tham gia cấp ủy

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top