Khởi động “Chiến lược Quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài”:

Không để người tài bận lo “cơm, áo, gạo, tiền”

Hà Nội tuyên dương các thủ khoa năm 2020. Ảnh: HN
Hà Nội tuyên dương các thủ khoa năm 2020. Ảnh: HN
Hà Nội tuyên dương các thủ khoa năm 2020. Ảnh: HN
Lên top