Không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang giãn cách về quê

Người dân không tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang thực hiện giãn cách về quê. Ảnh: VGP
Người dân không tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang thực hiện giãn cách về quê. Ảnh: VGP
Người dân không tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang thực hiện giãn cách về quê. Ảnh: VGP
Lên top