CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG:

Không để lọt vào cấp uỷ những người có bản lĩnh chính trị không vững vàng

GS.TS Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận T.Ư, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
GS.TS Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận T.Ư, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
GS.TS Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận T.Ư, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Lên top