Không để khu vực bỏ phiếu nào thành điểm lây nhiễm dịch trong cộng đồng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 11, xã Tả Thanh Oai.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 11, xã Tả Thanh Oai.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 11, xã Tả Thanh Oai.
Lên top