Không để công chức, viên chức phải khổ vì chứng chỉ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khi trả lời chất vấn trước Quốc hội đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận văn bằng chứng chỉ mang tính hình thức.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khi trả lời chất vấn trước Quốc hội đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận văn bằng chứng chỉ mang tính hình thức.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khi trả lời chất vấn trước Quốc hội đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận văn bằng chứng chỉ mang tính hình thức.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top