Không công bố danh tính, lịch trình của bệnh nhân COVID-19

Công ty Hosiden Việt Nam thuộc KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: Trần Tuấn.
Công ty Hosiden Việt Nam thuộc KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: Trần Tuấn.
Công ty Hosiden Việt Nam thuộc KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top