Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không có vùng cấm trong xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm trong vụ Formosa