"Không có vùng cấm" trong phòng, chống tham nhũng

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh Báo Yên Bái
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh Báo Yên Bái
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh Báo Yên Bái
Lên top