Không có "vùng cấm", không có ngoại lệ trong xử lý cán bộ

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9. Ảnh: Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9. Ảnh: Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9. Ảnh: Nhật Bắc.
Lên top