Không có chuyện doanh nghiệp FDI sa thải 80% người lao động ở độ tuổi 30-35

Đại biểu Phùng Thị Thường (Vĩnh Phúc) - Ảnh: QH
Đại biểu Phùng Thị Thường (Vĩnh Phúc) - Ảnh: QH
Đại biểu Phùng Thị Thường (Vĩnh Phúc) - Ảnh: QH
Lên top