Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi):

Không cần thông báo khi thanh tra, kiểm tra đột xuất về bảo vệ môi trường

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trình bày Tờ trình dự thảo Luật BVMT (sửa đổi). Ảnh: Quốc Khánh.
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trình bày Tờ trình dự thảo Luật BVMT (sửa đổi). Ảnh: Quốc Khánh.
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trình bày Tờ trình dự thảo Luật BVMT (sửa đổi). Ảnh: Quốc Khánh.
Lên top