Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ Công Thương sẽ tái cơ cấu giảm 7 cục, vụ:

Không bố trí cán bộ thiếu năng lực vào vị trí chủ chốt