Không bổ sung “cắt điện, cắt nước” để cưỡng chế vi phạm hành chính

Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Ảnh PV
Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Ảnh PV
Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Ảnh PV
Lên top