Khôi phục lại thị trường lao động, đón người dân trở lại làm việc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh Nhật Bắc
Lên top