Khởi nghĩa Nam Kỳ: Dấu ấn không thể phai mờ của miền Nam

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên (giữa) trò chuyện các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Minh Quân
Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên (giữa) trò chuyện các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Minh Quân
Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên (giữa) trò chuyện các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Minh Quân
Lên top