Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Khởi động tinh thần "Chữ thập đỏ - vì mọi người, ở mọi nơi"

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại chương trình. Ảnh VTV
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại chương trình. Ảnh VTV
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại chương trình. Ảnh VTV
Lên top