Khởi động dự án 390 triệu USD xử lý dioxin ở nơi ô nhiễm nhất Việt Nam

Các đại biểu cắt băng khởi động dự án
Các đại biểu cắt băng khởi động dự án
Các đại biểu cắt băng khởi động dự án
Lên top