Khởi động Cổng dữ liệu quốc gia: Việt Nam tự làm chủ truyền thông số

Lễ ký biên bản hợp tác thúc đẩy dữ liệu mở trên cổng dữ liệu quốc gia. Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Lễ ký biên bản hợp tác thúc đẩy dữ liệu mở trên cổng dữ liệu quốc gia. Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Lễ ký biên bản hợp tác thúc đẩy dữ liệu mở trên cổng dữ liệu quốc gia. Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Lên top