Khơi dậy tinh thần doanh nghiệp chuyên nghiệp

Khách hàng tham quan sản phẩm công nghệ của Việt Nam tại triển lãm Phát triển công nghiệp thông minh được tổ chức tại Hà Nội năm 2017. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Khách hàng tham quan sản phẩm công nghệ của Việt Nam tại triển lãm Phát triển công nghiệp thông minh được tổ chức tại Hà Nội năm 2017. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Khách hàng tham quan sản phẩm công nghệ của Việt Nam tại triển lãm Phát triển công nghiệp thông minh được tổ chức tại Hà Nội năm 2017. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top