Khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại chương trình. Ảnh Hải Nguyễn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại chương trình. Ảnh Hải Nguyễn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại chương trình. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top