Khơi dậy những tiềm năng giữa Việt Nam với Ấn Độ, Bangladesh

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Cộng hoà Ấn Độ Narendra Modi họp báo sau khi kết thúc hội đàm. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Cộng hoà Ấn Độ Narendra Modi họp báo sau khi kết thúc hội đàm. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Cộng hoà Ấn Độ Narendra Modi họp báo sau khi kết thúc hội đàm. Ảnh: TTXVN.
Lên top