Khởi công Becamex VSIP: Ưu tiên dự án tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ khởi công Becamex VSIP Bình Định
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ khởi công Becamex VSIP Bình Định
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ khởi công Becamex VSIP Bình Định
Lên top