Khoảnh khắc Tổng thống Donald Trump vẫy tay chào khi tới Việt Nam

Tổng thống Donald Trump bước ra từ chuyên cơ. Ảnh: Sơn Tùng.
Tổng thống Donald Trump bước ra từ chuyên cơ. Ảnh: Sơn Tùng.
Tổng thống Donald Trump bước ra từ chuyên cơ. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top