Khoan sức dân để phát huy nội lực

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thứ 2 từ trái sang) xem sản phẩm của Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ xoài Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh. Ảnh: CTV
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thứ 2 từ trái sang) xem sản phẩm của Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ xoài Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh. Ảnh: CTV
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thứ 2 từ trái sang) xem sản phẩm của Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ xoài Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh. Ảnh: CTV
Lên top