Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Bình:

Kho chứa mỹ phẩm bùng cháy trong đêm