Khiếu nại, tố cáo về đất đai "vẫn cao" do lợi dụng chính sách Nhà nước trong thu hồi đất

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (Ảnh: QH)
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (Ảnh: QH)
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (Ảnh: QH)
Lên top