Khen thưởng trong phòng chống dịch "lấy cái đẹp dẹp cái xấu"

Thủ tướng yêu cầu kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân, lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: T.Vương
Thủ tướng yêu cầu kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân, lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: T.Vương
Thủ tướng yêu cầu kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân, lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: T.Vương
Lên top