Kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh (9.7.1968 - 9.7.2018):

Khe Sanh bất tử và âm vang ngày mới

Nhân sự kiện trọng đại nói trên, Báo Lao Động đã tổ chức cuộc thi “Bút ký, phóng sự về 50 năm Chiến thắng Khe Sanh”. Trong ảnh, ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (bìa phải ảnh) và ông Nguyễn Đình Chúc - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động (bìa trái ảnh) trao giải đặc biệt cho tác giả tham dự cuộc thi. Ảnh: TRẦN TUẤN
Nhân sự kiện trọng đại nói trên, Báo Lao Động đã tổ chức cuộc thi “Bút ký, phóng sự về 50 năm Chiến thắng Khe Sanh”. Trong ảnh, ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (bìa phải ảnh) và ông Nguyễn Đình Chúc - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động (bìa trái ảnh) trao giải đặc biệt cho tác giả tham dự cuộc thi. Ảnh: TRẦN TUẤN
Nhân sự kiện trọng đại nói trên, Báo Lao Động đã tổ chức cuộc thi “Bút ký, phóng sự về 50 năm Chiến thắng Khe Sanh”. Trong ảnh, ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (bìa phải ảnh) và ông Nguyễn Đình Chúc - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động (bìa trái ảnh) trao giải đặc biệt cho tác giả tham dự cuộc thi. Ảnh: TRẦN TUẤN
Lên top