Khát vọng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế của đất nước mà còn phấn đấu trở thành thành phố đáng sống. Ảnh: Tài Quân
TP.Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế của đất nước mà còn phấn đấu trở thành thành phố đáng sống. Ảnh: Tài Quân
TP.Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế của đất nước mà còn phấn đấu trở thành thành phố đáng sống. Ảnh: Tài Quân
Lên top