DIỄN ĐÀN CẢI CÁCH PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2019:

Khát vọng phát triển bền vững, hội nhập thành công

Diễn đàn “Cải cách và phát triển Việt Nam (VRDF) 2019” sáng 19.9.2019. Ảnh: KH.V
Diễn đàn “Cải cách và phát triển Việt Nam (VRDF) 2019” sáng 19.9.2019. Ảnh: KH.V
Diễn đàn “Cải cách và phát triển Việt Nam (VRDF) 2019” sáng 19.9.2019. Ảnh: KH.V
Lên top