Khát vọng "hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong lễ phát động phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”. Ảnh Hoàng Anh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong lễ phát động phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”. Ảnh Hoàng Anh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong lễ phát động phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”. Ảnh Hoàng Anh
Lên top