Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khánh thành và khai giảng trường Cao đẳng Nghề Việt Nam – Hàn Quốc Quảng Ngãi