Khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng”

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện A Lưới kéo băng khánh thành. Ảnh: Võ Tiến.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện A Lưới kéo băng khánh thành. Ảnh: Võ Tiến.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện A Lưới kéo băng khánh thành. Ảnh: Võ Tiến.
Lên top