Khánh thành “Ngôi trường mơ ước” thứ 8 ở Vĩnh Long