Khánh thành một số công trình tưởng niệm Bác Hồ tại Nghệ An

Cắt băng khánh thành công trình nâng cấp nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Thành Cường (báo Nghệ An).
Cắt băng khánh thành công trình nâng cấp nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Thành Cường (báo Nghệ An).
Cắt băng khánh thành công trình nâng cấp nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Thành Cường (báo Nghệ An).
Lên top