Khánh thành cầu Cổ Phúc ở Yên Bái

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Cổ Phúc (Yên Bái).  CTV
Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Cổ Phúc (Yên Bái). CTV
Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Cổ Phúc (Yên Bái). CTV
Lên top