Khánh thành cầu Bắc Luân 2 nối Việt Nam - Trung Quốc

Hình ảnh tại buổi lễ. Ảnh: VGP
Hình ảnh tại buổi lễ. Ảnh: VGP