Khánh Hòa: Va chạm xe máy, xe khách “bay” xuống hồ nuôi tôm