Khánh Hòa: Va chạm liên hoàn ở cảng Cầu Đá, một tàu du lịch bị chìm xuống biển