Khánh Hòa: Va chạm liên hoàn, 40 hành khách thoát chết trong gang tấc