Khánh Hòa: Tìm thấy thi thể nam thanh niên tắm biển trong sóng lớn