Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khánh Hòa: Tiếp nhận 2 tàu cảnh sát biển hiện đại