Khánh Hòa thu hồi được hơn 60 tỉ đồng khắc phục sau sai phạm

Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong vòng 40 ngày. Ảnh: Nhiệt Băng
Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong vòng 40 ngày. Ảnh: Nhiệt Băng
Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong vòng 40 ngày. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top