Khánh Hòa phấn đấu thành trung tâm kinh tế biển, du lịch của cả nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.
Lên top