Khánh Hòa: Ô tô “bay” qua dải phân cách, “chui” vào nhà dân