Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khánh Hòa: Nhiều nơi vẫn còn ngập cục bộ, 8/11 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ